Konserter:

Konserter i höst:

30/7 Our Man in the field(UK)  Fornstugan

12/8 Eric Palmqvist  Fornstugan

4/9  Zach Person(US) Biljardkompaniet

16/9  Jerry Joseph(US) Biljardkompaniet

29/9 Joana Serrat(ESP) Kulturkvarteret

2/11 Ghost of Paul Revere(US) Biljardkompaniet

19/11 Courtney-Marie Andrews(US) Södra Kasern

 

 

 

 Bilden kan innehålla: 3 personer, glasögon, skägg och hatt
 Bilden kan innehålla: 1 person, text